NederlandsEnglish
Spykman Stichting

Het bestuur van de Stichting Elise J.H. Spykman bestaat uit:

dhr. ir. Æ. baron Mackay, voorzitter
dhr. mr.drs. R. Everwijn, secretaris/penningmeester
mevr. drs. C.A.J. Borggreve, lid

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning.